Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.newskill.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zasobów serwisu www.newskill.pl.

   

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Newskill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby spółki: ul. Wiejska 12 , 00-490 Warszawa, NIP: 7010920823, REGON: 383144050, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000782767.

   

 3. Newskill dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności odwiedzających serwis www.newskill.pl . W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

   

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

   

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

   

 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

   

 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

   

 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

   

 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.newskill.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

   

 4. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Newskill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby spółki: ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa, NIP: 7010920823, REGON: 383144050, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000782767 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@newskill.pl